• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

PROWADZIMY SPRAWY DO 20 LAT WSTECZ.

EuCO dochodzi wszystkich roszczeń pozostających w związku ze zdarzeniem, czyli obok roszczenia z tytułu utraty zdrowia, także np. roszczenia tytułem utraconego dochodu, zwrotu kosztów leczenia oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Większość prowadzonych spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC, w których możliwe jest wskazanie konkretnego sprawcy (np. wypadki przy pracy, w rolnictwie, błędy medyczne) oraz likwidacją szkód rzeczowych.

1. Obrażenia ciała:

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom poszkodowanym, które doznały obrażeń ciała w wyniku:

Odszkodowanie przysługuje każdemu uczestnikowi zdarzenia, który nie został uznany za wyłącznego sprawcę.

Uzyskamy najwyższe możliwe świadczenia  zarówno dla kierowcy poszkodowanego pojazdu i jego pasażerów, pasażerów sprawcy, pieszego, rowerzysty, motocyklisty, jak i dla małoletniego sprawcy zdarzenia.

Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat wstecz lub jest już po wypłacie.

2. Wypadek śmiertelny:

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom, które straciły bliskich w wyniku:

Poszkodowanymi w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeśli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku, lub była dzieckiem do lat 13.

Uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby bliskiej mogą być: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą.

Jeżeli, w związku z tragiczną śmiercią bliskiego, pogorszeniu uległa sytuacja życiowa poszkodowanego, przysługuje mu również odszkodowanie oraz świadczenia rentowe.

Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat temu lub jest już po wypłacie zadośćuczynienia.

3. Szkoda rzeczowa-za pojazd:

Jeśli w okresie ostatnich 3 lat miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy i Twój pojazd został uszkodzony, a Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło odszkodowanie na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu naprawy, prawdopodobnie nie otrzymałeś wszystkich należnych Ci pieniędzy.

Wyślij kosztorys i decyzję o przyznaniu odszkodowania. Dokonamy bezpłatnej weryfikacji i sprawdzimy czy otrzymasz dopłatę.

4. Wypadek w rolnictwie:

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku na gospodarstwie rolnym, pomożemy uzyskać wszelkie należne świadczenia z polisy OC właściciela gospodarstwa.

O odszkodowanie mogą się ubiegać:

 • właściciel gospodarstwa,
 • osoby pozostające z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • osoby pracujące na gospodarstwie,
 • osoby trzecie, przebywające na terenie gospodarstwa rolnego,

którym nie z ich winy, na skutek czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa, została wyrządzona krzywda.

Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym, w przypadku jego brakuroszczeń dochodzić możemy z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

4. Wypadek przy pracy:

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy, należy Ci się świadczenie z ZUS. Dodatkowo, jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, uzyskamy dla Ciebie wszelkie należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę.

Pracodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

5. Potkniecie,poślizgnięcie:

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia, pomożemy Ci uzyskać wszelkie należne świadczenia od podmiotu zobowiązanego do utrzymania nawierzchni w należytym stanie technicznym.

Pamiętaj!
Przy tego typu sprawach bardzo ważne jest udokumentowanie zaistnienia zdarzenia i potwierdzenie jego okoliczności. Istotne będzie:

 • zgłoszenie faktu zaistnienia zdarzenia zarządcy lub właścicielowi drogi bądź nieruchomości, a jeśli nie wiesz kto nim jest – policji lub straży miejskiej,
 • wykonanie zdjęć miejsca zdarzenia,
 • zebranie oświadczeń naocznych świadków,
 • pozyskanie dokumentu potwierdzającego udzielenie pomocy medycznej bezpośrednio po zdarzeniu.

6. Inne:

Podstawowym zakresem działalności EuCO jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z polis OC za szkody powstałe głównie w wyniku:

Jeżeli zostałeś poszkodowany w innych niż wymienione wyżej okolicznościach (np. w wyniku pożaru, pogryzienia przez psa, w wypadku w szkole, za granicą), a sprawca zdarzenia może posiadać polisę OC, pomożemy Ci uzyskać wszelkie należne świadczenia.

OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH ZAPEWNIAMY:

 • pełną obsługę prawną
 • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów
 • pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów
 • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych
 • rehabilitację
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego u wysokiej klasy lekarzy specjalistów
 • zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego
 • wyrównanie utraconego dochodu
 • koszty opieki osób trzecich
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem,
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
 • w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków
© 2017 Designed By GREGOR - Usługi informatyczne i multimedialne